Mediu si Calitate

Politica in Domeniul Calităţii si Mediului

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIULUI implementat în OFFICE MAX SRL este bazat pe satisfacerea cerinţelor standardelor internaţionale SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 şi urmareşte atât satisfacerea cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale, a celor de reglementare, cât şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor, în conditii de rentabilitate economică pentru firmă şi de menţinere a reputaţiei firmei pe piaţa de profil.
 
CONDUCEREA îşi asumă responsabilitatea pentru înţelegerea , implementarea şi mentinerea sistemului de management integrat calitate-mediu la toate nivelele SC OFFICE MAX SRL, angajându-se în identificarea, evaluarea şi controlul pericolelor privind prestarea activitatilor de comercializare calculatoare, echipamente periferice si software.
 
CONDUCEREA se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a SMCM, prevenirea poluarii şi conformarea cu legislaţia şi reglementările de mediu.
 
INTREGUL PERSONAL al OFFICE MAX SRL trebuie să se conformeze procedurilor sistemului de management integrat proiectat, pentru a satisface cerinţele explicite şi implicite ale clientilor şi autorităţilor, servind în acelaşi timp la protejarea intereselor organizaţiei.
 
OBIECTIVE NOASTRE au ca scop principal:
  • informarea clientului asupra gamei de servicii oferite, prin intermediul mijloacelor promoţionale;
  • realizarea unei selecţii, evaluari şi supravegheri a furnizorilor pe baza unor criterii clar definite;
  • revizuirea periodică a caracteristicilor si performanţelor serviciilor oferite, pe baza sesizărilor clientului şi îmbunătăţirea calităţii prin planificare şi implementare pe baza reacţiei clienţilor şi supravegherea pieţei;
  • educarea şi pregătirea organizată a personalului, în scopul constientizării calităţii şi obţinerii de specialişti în domeniu; 
Pentru atingerea obiectivelor menţionate, conducerea deleaga intreaga autoritate Reprezentantului Managementului pentru Calitate-Mediu, care va răspunde de realizarea acestora.
Reprezentantul Managementului pentru Calitate-Mediu va prezenta periodic conducerii rapoarte privind stadiul sistemului de management integrat calitate-Mediu, în scopul analizării şi stabilirii măsurilor ce se impun.
Politica de calitate şi mediu a serviciilor firmei este înţeleasă, aplicată şi menţinută la toate nivelele organizaţiei, conducerea asigurând resursele materiale, financiare şi umane pentru atingerea obiectivelor stabilite.