Garantia Produselor

POLITICA SI PROCEDURILE PRIVIND GARANTIA PRODUSELOR


OFFICE MAX ofera servicii de garantie in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania, cu ajutorul unitatilor sale de service sau ale unitatilor de service autorizate ale partenerilor sau ale producatorilor, dupa caz. Detalii clare legate de aceste garantii sunt date de catre certificatele de garantie ale produselor. Unele produse pot avea termene diferite de garantie pentru anumite componente ale produsului (spre exemplu, garantia bateriei de laptop va fi mai mica decat garantia laptopului).

Persoane juridice
Garantia este inscrisa in factura sau pe un certificat de garantie distinct de factura, functie de procedurile specifice fiecarui producator.
In cazul certificatelor de garantie emise de Office Max, perioada de garantie este de minim 3 luni (piese, lucrari), maxim 60 de luni pentru produsele de folosinta indelungata, dupa caz. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile.
In cazul certificatelor de garantie emisa de producator, conditiile de acordare a garantiilor pot varia in functie de producator si sunt stabilite in politicile comerciale ale acestora si in surse public disponibile, la dispozitia clientilor.

Persoane fizice
Produsele comercializate prin intermediul OfficeMax beneficiaza de garantia comerciala si de garantia legala de conformitate, potrivit O.U.G. nr. 34/2014 si Legii nr. 449/2003.

Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie legala de conformitate si cel al garantiei comerciale si curge, dupa caz, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentarii produsului la vanzator/unitatea service pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator.

Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor prelua termenul de garantie al produsului initial plus durata necesara preschimbarii/ repararii produsului.

Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Termenul maxim de solutionare este de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

In cazul in care se invoca lipsa de confomitate a produsului de catre Client si aceasta este constatata de OFFICE MAX, Clientul are dreptul de a solicita ca masura reparatorie in primul rand repararea produsului sau inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia cazului in care masura este imposibilila sau disproportionata.

Masura se considera a fi disproportionata daca impune in sarcina OFFICE MAX costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, lundu-se in considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate, importanta lipsei de conformitate sau daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru Client.

Masura reparatorie va fi dispusa numai daca in urma verificarii produsului a carui neconformitate se invoca de catre Client, OFFICE MAX constata ca defectul exista si ca solicitarea clientului este intemeiata.

Nu se acorda garantie pentru consumabile. De exemplu: baterii, acumulatori, accesorii, folii de protectie, .... Se transfera insa Clientului garantia comerciala a producatorului acolo unde si daca este disponibila.

Produsul trebuie sa fie insotit de :

  • Certificatul de Garantie in original emis de producator, pentru brandurile care emit astfel de certificate
  • numarul formularului de acceptare in service (FAS) alocat dupa completarea Cererii de Service


Produsele care necesita acordarea garantiei pot fi expediate cu nr. FAS la adresa:

OFFICE MAX SRL
Str. Siret 95, Bucuresti 1, 012152
In atentia Dept. SERVICE
service@officemax.ro
+40 21 529 88 55
Nu fac obiectul garantiei:
1. Defectiuni si daune cauzate prin depozitarea, manipularea defectuoasa, avarierea, conectarea gresita sau exploatarea si intretinerea defectuoasa a echipamentelor de catre beneficiar;
2. Defectiuni si daune determinate de factori electrici, mecanici, chimici sau atmosferici care se situeaza in afara limitelor prevazute in caracteristicile tehnice ale echipamentului date de fabricant si in instructiunile de exploatare:
3. Utilizarea produsului in aplicatii ce necesita performante si calitati altele decat cele oferite de clasa si scopul pentru care acest produs este destinat sau in afara specificatiilor tehnice;
4. Utilizarea produsului in conditii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzatoare, impamantare inexistenta sau gresita, actiunea socurilor, vibratiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic, utilizarea produsului in conditii de mediu necorespunzatoare – actiuni ale substantelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate, defectarea produsului cauzata de intemperii sau calamitati naturale);
5. Conectarea echipamentului la o retea electrica cu intreruperi frecvente ale tensiunii de alimentare sau cu o tensiune de alimentare necorespunzatoare;
6. Conectarea echipamentului la prize improvizate sau in extensii multiple;
7. Interventia asupra echipamentului de catre persoane neautorizate de vanzator, respectiv producator;
8. Ruperea sigiliilor, a etichetelor de identificare sau stergerea seriilor;
9. Defectiuni si daune cauzate de forta majora, caz fortuit;

OFFICE MAX nu raspunde de eventualele incompatibilitati aparute intre subansamblele livrate de vanzator si produsele achizitionate de beneficiar de la alti furnizori.

In cazul existentei unei retele de service autorizat de catre producator pe teritoriul national, conditiile de servisare vor fi cele enuntate de producator (de exemplu: Apple, HP, DELL, ...).

Produsul va fi reparat, respectiv inlocuit, daca au fost respectate conditiile din certificatul de garantie public declarat de producator pentru Romania, clientul a parcurs pasii de anuntare a incidentului de service si a urmat instructiunile primite de la service-ul Office Max.

Nu ne asumam obligatia de a asigura garantie pentru produsele care au fost transmise spre service prin alte firme de curierat decat cele agreate de Office Max si/ sau nu sunt insotite de formularul de acceptare in service (FAS) primit in urma Cererii de Service.

Office Max isi rezerva dreptul de a nu raspunde pentru:
- durata procedurii de service si starea produselor livrate prin alte companii de curierat, decat cele agreate;
- produsele expediate fara a avea inscris in AWB numarul FAS;
- produse deteriorate in timpul transportului ca urmare a ambalarii necorespunzatoare, aceasta presupune ambalarea si protejarea produsului astfel incat sa ajunga la service in starea indicata in cererea de service initiata de client.

ATENTIE!
Produsele se trimit in service doar daca ati completat formularul Cerere de Service si ati primit retur nr. FAS (formularul de acceptare in service).

In 10 ore lucratoare veti primi documentul care reprezinta FAS. Nu expediati produse fara FAS. 80% din incidentele de service anuntate sunt usor depanabile fara miscarea produsului.

Garantia produselor nu este transmisibila.

Seria produselor trebuie sa corespunda celor livrate.

OFFICE MAX are obligatie contractuala exclusiv fata de titularul comenzii de achizitie (entitate juridica sau persoana fizica). In acest sens vom accepta incidente de garantie doar de la adresele de e-mail inregistrate pe comenzile plasate in www.omax.ro si doar pentru produsele livrate de noi.

Aceasta ne permite sa alocam mai mult timp si sa ne imbunatatim serviciile pentru clientii nostri si sa combatem evenimente nefericite specifice mediului online actual.

In cazul in care aveti un contract comercial cu alte conditii de garantie cu noi (SICAP, corporate) acesta prevaleaza asupra prezentelor conditii de garantie.

12.03.2024